ครอบครัวคุณเอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์

คุณจิรากร สมพิทักษ์ (คุณเอ๊ะ ศิลปินนักร้อง ค่ายเพลงวีเรคคอร์ดส) และคุณวรัญญา บุญล้ำ (คุณชมพู่ ภรรยาคนสวย) และน้องเอญ่า ลูกสาวที่น่ารัก ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP ในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึงอุปนิสัยต้นกำเนิดและค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้ก้าวเดินอย่างมีความสุขค่ะ

คุณปอ ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์

ครอบครัว คุณปอ ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP ในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT พร้อมน้องแพรพัชร์ที่น่ารัก ทำให้ทราบถึง พรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย ที่มีมาแต่กำเนิด ทราบถึงจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่แท้จริง รูปแบบการรับรู้สื่อสารที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดและยังสามารถวิเคราะห์ IQ EQ AQ และ CQ ได้อีกด้วย

คุณอัทธ์ อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ และ คุณมะปราง วิรากานต์ เสณีตันติกุล

คุณ วิรากานต์ เสณีตันติกุล(คุณมะปราง) และคุณอังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ(คุณอัทธ์) ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้าVIPในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึง รูปแบบการเรียนรู้ บุคลิกภาพและ อุปนิสัยต้นกำเนิด ค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความสุขค่ะ

คุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ

ครอบครัวคุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะพร้อมคุณจรินทร์ ธรรมวัฒนะ และน้องณิริน ลูกสาวที่น่ารัก ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP ในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึงแนวทางการเลี้ยงดู อุปนิสัยต้นกำเนิดและค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้ก้าวเดินอย่างมีความสุขค่ะ

ครอบครัวคุณฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์

คุณฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ที่ให้เกียรติ์เลือกสถาบันของเรา ให้น้องฮาเปอร์ลูกชายสุดหล่อมาค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ DMIT ที่สามารถค้นหาศักยภาพบุคคลทำให้เราทราบถึง พรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย ที่มีมาแต่กำเนิด ทราบถึงจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่แท้จริงรูปแบบการรับรู้สื่อสารที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดและยังสามารถวิเคราะห์ IQ EQ AQ และ CQ ได้อีกด้วย

ครอบครัวคุณเป้ย ปานวาด และคุณป๊อป นิธิ

ครอบครัวคุณเป้ย ปานวาด และคุณป๊อป นิธิ ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP และไว้วางใจให้เราค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลของน้องโปรด ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อให้น้องสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและพรสวรรค์ของตนเองทำให้ก้าวเดินไปในอนาคตอย่างถูกทางและมีความสุขค่ะ

ครอบครัวคุณป๋อ ณัฐวุฒิ คุณเอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ

ครอบครัวคุณป๋อ ณัฐวุฒิ คุณเอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP นำครอบครัวและน้องภูดิศ เข้าร่วมทดสอบโปรแกรมการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT กับเราเพื่อให้น้องสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและพรสวรรค์ของตนเองทำให้ก้าวเดินไปในอนาคตอย่างถูกทางและมีความสุขค่ะ

ครอบครัวคุณดุ๋ง พาที สารสิน

ครอบครัวคุณพาที สารสิน คุณปิติภัทร สารสิน และน้องดีดี ดช.พาพีร์ สารสิน ที่ให้เกียรติ์เป็นลูกค้า VIP เลือก สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan ในการทดสอบการค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดในบุคคลครั้งนี้ค่ะ

ครอบครัว คุณแบงค์ พชร ปัญญายงค์ คุณนิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์

ครอบครัว คุณแบงค์ พชร ปัญญายงค์ คุณนิหน่า สุฐิตา ปัญญายงค์ ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP นำครอบครัวและน้องแพทริกลูกชายที่แสนน่ารัก เข้าร่วมทดสอบโปรแกรมการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT กับเรานอกจากนี้ คุณบอสน้องชายคุณแบงค์และคุณมายด์ภรรยา ยังเข้าร่วมทดสอบโปรแกรมอัจฉริยะกับ Brain Scan ด้วยค่ะ ผลที่ได้จะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านหรือไม่นั้น โปรดติดตามในเพจเราอีกไม่นานนี้ค่ะ

ครอบครัว คุณแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

ครอบครัว คุณแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม นักร้องคุณภาพของเมืองไทย ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP เข้าทดสอบโปรแกรมการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในตนเองและครอบครัว คุณแมวและคุณอาจารีย์ ภรรยาสาวสวยนอกจากจะเข้าร่วมทดสอบด้วยตนเองแล้วยังพาน้องแจสเปอร์ลูกชายที่แสนน่ารักน่าชังมาร่วมทดสอบด้วย น้องแจสเปอร์เป็นเด็กอารมณ์ดีและมีพรสวรรค์หลากหลายด้านแถมยังเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกด้วยค่ะ