Previous slide
Next slide

สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ เบรนสแกน

Brain Scan ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษา Brain Scan ประกอบไปด้วยทีมงานของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่มีคุณภาพสูง มีความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) ในการทดสอบศักยภาพบุคคลอย่างแม่นยำ

ถอดรหัสสมองต้นกำเนิดในตัวคุณ เพื่อการก้าวเดินที่ถูกทาง

DMIT powered by Brain Scan (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test)

ทำงานโดยการสแกนรูปแบบลายนิ้วมือและรูปทรงบนปลายนิ้วของบุคคลนั้นๆ โดยผู้ปฏิบัติงาน ที่เรียกว่า Dermatoglyphics analyst หลังจากนั้นนำส่งออกไปยัง Lab Center เพื่อประมวลผล มีการวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิเคราะห์ศักยภาพสมอง Brain analyst

มาตรฐานระดับสากล

วิเคราะห์โดยใช้ระบบ Biometrics Stats และอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลโดย GSA หน่วยงานสากลของ USA มี Certificate ซึ่งเก็บรายละเอียดลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

ความแม่นยำสูง

การรับรองจากหน่วยงานของ FBI และบรรจุอยู่ในรายการที่ถูกรับรองว่าผ่านมาตรฐานของ GSA ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลวิเคราะห์ของเรามีความแม่นยำสูงและมีมาตรฐานระดับสากล

หลักการ DMIT

วิเคราะห์โดยใช้หลักการ DMIT ซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก นักวิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถเจาะลึกเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดและนำมาแปรผลให้เข้าใจได้ง่าย

ใช้ได้ตลอดชีวิต

หลังสแกนนัดฟังผลวิเคราะห์สามารถทราบผลภายใน 3 ชม.-3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสาขา) ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักจิตวิทยา โค้ช หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ศักยภาพสมอง ให้คำปรึกษาแนะนำ 1 - 2 ชั่วโมงต่อคน

ประวัติ Dermatoglyphics

นิยามคำว่า “Dermatoglyphics” เป็นคำเรียกเฉพาะสำหรับการศึกษาลายนิ้วมือของสมาคมสัณฐานวิทยาอเมริกัน คำนี้จึงใช้เป็นทางการในการวิจัยแขนงนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บริการของเรา

ดูแลและควบคุมการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางและวิธีการแก้ไขโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์​

กรอกประวัติ

กรอกประวัติและทำการสแกนนิ้วมือผู้เข้ารับบริการ วัดค่า BBC

วิเคราะห์ จัดทำรายงาน

นำข้อมูลเข้าเครื่อง biometric ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ภายใน 3 ชั่วโมง

ฟังผลวิเคราะห์

ฟังผลการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ

โปรแกรมการค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดด้วย DMIT ของ Brain Scan จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพก่อนกำเนิดของเด็กและผู้ใหญ่

เด็กอ่อนและเด็กวัยประถม

ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจากผู้ปกครองเอง ถูกปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติที่เหมาะสมและมีคุณค่า เมื่อจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบ ทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 

วัยรุ่น

รู้จักตนเอง และการวางตำแหน่งตนเองได้ชัดเจนขึ้น ค้นพบความสามารถที่แท้จริง และความสนใจของตนเอง แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการเลือกสาขาวิชาการเรียนในอนาคต ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อมาสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคม

พ่อแม่ผู้ปกครอง

ทำให้เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกท่าน สร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบที่มีมาแต่กำเนิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกท่าน กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดของลูกท่าน

องค์กร

ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าขององค์กร ช่วยในการวางตำแหน่งของบุคลากรให้เหมาะสมมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

สามารถนัดฟังผลและคำแนะนำได้ภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากสแกนนิ้วแล้ว

การสแกนเหมาะกับเด็กอายุ 2 ปี เป็นต้นไป

 1. สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่) โทร 081-9519000 , 053-117009
 2. สาขาเชียงราย โทร 091-8515239
 3. สาขาสมุทรสาคร โทร 089-7890889
 4. สาขาชลบุรี โทร 096-9156363
 5. สาขาอยุธยา โทร 095-1644069
 6. สาขากรุงเทพ (รามอินทรา) โทร. 089-4539127
 7. สาขากรุงเทพ (สุขุมวิท) โทร 083-6364519
 8. สาขากรุงเทพ (ราชพฤกษ์)โทร 094-6748448
 9. สาขากรุงเทพ (ลาดพร้าว)โทร094-5496149 , 083-9965614
 10. สาขากรุงเทพ (สาทร) โทร 081-4464774

ขณะนี้ทางสถาบันของเรามีแพคเกจ Premium report

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Premium Report
 • ค่า BBC (Brain Body Co ordination) ค่าความสามารถการทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก
 • บุคลิกภาพลักษณะนิสัยต้นกำเนิด
 • ช่องทางการเรียนรู้สื่อสาร
 • ค่าของการทำงานของเซลสมองต้นกำเนิด 10 ส่วน
 • เปอร์เซ็นการทำงานของสมอง 2 ซีก
 • พรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย
 • ลักษณะการเรียนรู้
 • ความสามารถ multiple intelligence 10 ด้าน
 • ค่า IQ EQ AQ CQ
 • การวิเคราะห์ DISC
 • ลักษณะพิเศษทางความคิด จิตใจและลักษณะบุคลิกภาพแฝง
 • สาขาการเรียนและสาขาอาชีพที่เหมาะสม
 • กลุ่มสาขาอาชีพตามทฤษฎีพหุปัญญาของ ดร.ฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์
 • กราฟเปรียบเทียบทักษะโดยธรรมชาติ (comparative of the innate skills)
 • Working Quadrant
 • Working Styles
 • การวิเคราะห์ Mckenzie's Classification intelligence
 • กราฟสาขาการเรียน
 • กราฟสาขาอาชีพ
 • การวิเคราะห์รูปแบบนกของ Dr.Gary Couture
 • จำนวนหน้ารายงาน 42+ ขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดช่วงวัยและเก็บข้อมูลไว้ให้อย่างน้อย 30 ปี
 • แผ่นซีดี บันทึกเสียงการให้คำปรึกษาแนะนำ(ขึ้นอยู่กับสาขา)
 • ทราบจุดอ่อนจุดแข็งและพรสวรรค์ที่แท้จริงของตนเอง
 • พ่อแม่และครูใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมในการอบรมเลี้ยงลูก
 • ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ไม่จำเป็น
 • สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่คนในครอบครัว
 • เป็นแนวทางในการเลือกสาขาการเรียนและสาขาอาชีพ
 • ใช้วางแผนและกำหนดเป้าหมายเพื่อเดินตามความฝันของตนเอง
 • สำหรับองค์กรสามารถจัดโครงสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิ์ภาพที่ดีขึ้น

ให้คำปรึกษาแนะนำโดยนักจิตวิทยา โค้ช หมอ หรือผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ศักยภาพสมอง

โปรแกรมประเมินศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลมีความแม่นยำ 80 – 95 %

การสแกนจะทำให้ผู้ปกครองทราบถึงความถนัด ศักยภาพที่ติดตัวลูกมาตั้งแต่กำเนิด ทำให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนลูกได้ถูกทาง และยังทำให้ทราบถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูก ทำให้ลูกเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ไม่จำเป็นของลูกอีกด้วย

 • เหมาะสำหรับเด็กอ่อน และเด็กประถมวัย
 • เหมาะสำหรับวัยรุ่นและนักศึกษา
 • เหมาะสำหรับครอบครัว
 • เหมาะสำหรับคู่รัก
 • เหมาะสำหรับบริษัท และองค์กร

วิเคราะห์โดยใช้หลักการ DMIT ซึ่งเป็นหลักสากลที่ใช้กันทั่วโลก นักวิเคราะห์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถเจาะลึกเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดและนำมาแปรผลให้เข้าใจได้ง่าย

หลังสแกนนัดฟังผลวิเคราะห์ภายใน 3 ชั่วโมง หรือ 3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับสาขา ให้คำปรึกษาแนะนำ 1 - 2 ชั่วโมงต่อคน

เมื่อลายนิ้วมือได้พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว ลายนิ้วมือจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

ค่าบริการในการสแกนขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละสาขา คุณลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดราคาและโปรโมชั่นกับทางสาขาที่ลูกค้าสะดวกเข้ารับบริการได้เลยค่ะ

ทำให้คู่รักเข้าใจกันมากขึ้น และสามารถปรับตัวอยู่ด้วยกันอย่างเหมาะสม

สามารถสแกนได้

กรณีนิ้วเป็นแผลหรือมีรอยแผลเป็น หากลายนิ้วมือยังชัดเจน มีองค์ประกอบในส่วนที่ใช้วิเคราะห์ครบถ้วน ก็สามารถสแกนได้ หรือหากไม่มั่นใจสามารถลองมาสแกนก่อนได้ค่ะ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 371/36 โครงการ Biz Point1
แยกบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 081-9519000
ไลน์ไอดี : BrainScan
Facebook Fanpage : Brain Scan
อีเมล์ : cs.brainscan@gmail.com