ครอบครัว คุณแมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม นักร้องคุณภาพของเมืองไทย ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP เข้าทดสอบโปรแกรมการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของตนเอง เสริมสร้างความเข้าใจในตนเองและครอบครัว คุณแมวและคุณอาจารีย์ ภรรยาสาวสวยนอกจากจะเข้าร่วมทดสอบด้วยตนเองแล้วยังพาน้องแจสเปอร์ลูกชายที่แสนน่ารักน่าชังมาร่วมทดสอบด้วย น้องแจสเปอร์เป็นเด็กอารมณ์ดีและมีพรสวรรค์หลากหลายด้านแถมยังเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกด้วยค่ะ