การเสริมแรงทางบวกนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกได้อย่างไร 

พ่อแม่หลายท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าเพียงแรงเสริมเล็กๆน้อยๆนั้นก็เป็นตัวพลักดันให้ลูกของท่านทำสิ่งต่างๆได้ และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อทำในสิ่งนั้นแล้วจะเป็นผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง

การแรงเสริมทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง แรงเสริมชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อพ่อแม่ได้นำเข้ามาในสถานการณ์นั้นแล้วจะมีผลให้เด็กเกิดความพึงพอใจ แรงเสริมจึงมีหลายรูปแบบ คือ สิ่งของ คำชม ขนม เป็นต้น สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ เช่น เมื่อลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน  พ่อแม่ควรให้คำชมกับลูก คือ”หนูเก่งมากเลยค่ะ”  “หนูเป็นเด็กดีมากเลยช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน”  หรืออาจจะให้ในรูปแบบของรางวัล เช่น ของเล่น อาหารหรือขนมที่ลูกชอบก็ได้พร้อมกับบอกเหตุผลว่าทำไมลูกถึงได้สิ่งของเหล่านี้  เมื่อพ่อแม่ได้อธิบายให้ลูกฟังแล้ว ลูกจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและกล้าที่จะทำในสิ่งนั้นต่อไป

สำหรับการให้เสริมแรงนั้นพ่อแม่ควรให้อย่างสม่ำเสมอในตอนแรก เมื่อพฤติกรรมของลูกเริ่มคงที่แล้ว ควรลดการเสริมแรงลงและให้แรงเสริมเป็นครั้งคราวเท่านั้น