เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee)

Franchise Opportunities

   สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซี (Franchisee) ทั่วประเทศ…  

   เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดด้วยเทคโนโลยี DMIT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ 95-98% ได้รับผลตอบรับและความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก จากกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

   จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดรับสมัครแฟรนไชส์ซีเพื่อขยายสาขารองรับความต้องการลูกค้าในจังหวัดต่าง ๆ ผู้ลงทุนสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5-6 เดือน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการบริหารจัดการของสาขา ค่าแฟรนไชส์จ่ายเพียงครั้งเดียว ไม่มีรายปี ใช้ประกอบธุรกิจได้ตลอดชีพ  

สิ่งที่ท่านจะได้รับ​

คุณสมบัติของผู้ประกอบการมีดังนี้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-9519000