ขั้นตอนการวิเคราะห์

Brain Scan DMIT Services

เด็กเล็ก

อายุระหว่าง 2-4 ปี

วัยเด็ก

อายุระหว่าง 4-12 ปี

วัยรุ่น

อายุระหว่าง 12-19 ปี

วัยผู้ใหญ่

อายุ 19 ปี เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1 (กรอกประวัติ)

 • กรอกประวัติและทำการสแกนนิ้วมือผู้เข้ารับบริการ วัดค่า BBC (ใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที)

ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์และจัดทำรายงาน)

 • นำข้อมูลเข้าเครื่อง biometric ทำการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง -3 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 3 (ฟังผลวิเคราะห์)

 • นักวิเคราะห์นัดพบผู้เข้ารับบริการเพื่อฟังผลการวิเคราะห์
 • ทำความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมองและนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว
 • อธิบายค่า TRC ความสัมพันธ์ของศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดทั้ง 10 ด้าน
 • อธิบายค่า BBC ความเฉียบไวของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้และการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • วิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด (Learning Type)
 • วิเคราะห์ Left and Right Brain Bias
 • ศักยภาพที่เป็นจุดเด่นหรือพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด
 • วิเคราะห์ช่องทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Learning Style)
 • วิเคราะห์ศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิดทั้ง 10 ด้าน (10 Inborn Intelligences)
 • วิเคราะห์ความฉลาด 8 ด้าน (8 Multiple Intelligences)
 • วิเคราะห์ Interpersonal และ Intrapersonal ของบุคคล
 • แนะนำข้อเสนอแนะ แนวทาง และวิธีแก้ไขปรับปรุง

ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการสแกน

 • สำหรับเด็กอายุ 2 ขวบถึง 19 ปี
 • สำหรับผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป

ผู้ที่รับฟังรายงานการวิเคราะห์

 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มารับฟังผลการวิเคราะห์ตามลำพัง เนื่องจากเด็กยังเล็ก ส่วนเด็กอายุ 13-19 ปี ขอเสนอแนะให้คุณพ่อคุณแม่มารับฟังผลการวิเคราะห์พร้อมกับลูกได้

หมายเหตุ

ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต โปรแกรมการวิเคราะห์ใช้ระบบ Biometrics Stats และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานสากลรับรองโดย GSA หน่วยงานสากลของ USA มี certificate สามารถเก็บรายละเอียด ลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง

Scroll Up