ขั้นตอนการวิเคราะห์

Brain Scan DMIT Services

เด็กเล็ก

อายุระหว่าง 2-4 ปี

วัยเด็ก

อายุระหว่าง 4-12 ปี

วัยรุ่น

อายุระหว่าง 12-19 ปี

วัยผู้ใหญ่

อายุ 19 ปี เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1 (กรอกประวัติ)

ขั้นตอนที่ 2 (วิเคราะห์และจัดทำรายงาน)

ขั้นตอนที่ 3 (ฟังผลวิเคราะห์)

ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการสแกน

ผู้ที่รับฟังรายงานการวิเคราะห์

หมายเหตุ

ทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต โปรแกรมการวิเคราะห์ใช้ระบบ Biometrics Stats และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานสากลรับรองโดย GSA หน่วยงานสากลของ USA มี certificate สามารถเก็บรายละเอียด ลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง