พ่อแม่ควรทำ ก็เพราะ…..

1.เด็กอยากเรียนรู้ “ทำให้ดีขึ้น” มากกว่าโดนห้ามทำ

2.เด็กไม่รู้สึกแย่ต่อตนเอง ไม่ทำลายความรู้สึกภาคภูมิใจเด็ก

3.แก้ปัญหาเด็กขาดความมั่นใจ เพราะโดนห้ามบ่อย

4.ไม่เสียความสัมพันธ์กับพ่อแม่

5.ลดปัญหาเด็กต่อต้าน เพราะพ่อแม่ไม่จ้องห้าม

6.สมองพัฒนาดีขึ้น เพราะได้เรียนรู้มากขึ้น

7.ใยสมองไม่ถูกตัด เพราะไม่โดนห้าม

8.คำห้ามจะศักดิ์สิทธิ เพราะถูกใช้เมื่ออันตรายเท่านั้น

……………………….

ยิ่งห้าม ยิ่งทำลายใยสมองและตัวตน 

สอนให้เป็น พัฒนาทั้งสมอง ตัวตน ความมั่นใจ 

หยุดห้ามแล้วเปลี่ยนมา “สอนทำ/ชวนทำ

 

Cr. Facebook Page หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก