วิธีการเสริมสร้าง IQ EQ ให้กับลูกตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ 

พ่อแม่ควรเสริมสร้าง IQ EQ ให้กับเด็ก ตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ โดยเริ่มจากแม่ควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็ก ไอโอดีน โปรตีน โฟลิคและวิตามิน

สำหรับการเสริมสร้าง EQ ทำได้โดยพ่อแม่อ่านหนังสือและร้องเพลงหรือพูดคุยกับลูกบ้าง ไม่ทำลายเนื้อสมองของลูกด้วยสิ่งที่เป็นพิษ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เครียด

***หากแม่มีอารมณ์เครียด จะส่งผลให้เด็กขี้โมโห เลี้ยงยาก แต่ในขณะเดียวกันหากคุณแม่อารมณ์ดีๆ จะทำให้เด็กเลี้ยงง่ายและร่าเริงแจ่มใส ***