พ่อแม่มีวิธีอย่างไรที่ ป้องกัน ความรู้สึกภาคภูมิใจต่ำหรือการมีปมด้อยในวัยรุ่น