ครอบครัวคุณหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะพร้อมคุณจรินทร์ ธรรมวัฒนะ และน้องณิริน ลูกสาวที่น่ารัก ที่ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP  ในการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อทราบถึงแนวทางการเลี้ยงดู อุปนิสัยต้นกำเนิดและค้นหาพรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย โดยนำไปใช้ในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้ก้าวเดินอย่างมีความสุขค่ะ