ครอบครัวคุณเป้ย ปานวาด และคุณป๊อป นิธิ ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP และไว้วางใจให้เราค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลของน้องโปรด ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT เพื่อให้น้องสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและพรสวรรค์ของตนเองทำให้ก้าวเดินไปในอนาคตอย่างถูกทางและมีความสุขค่ะ