คุณฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ ที่ให้เกียรติ์เลือกสถาบันของเรา ให้น้องฮาเปอร์ลูกชายสุดหล่อมาค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ DMIT ที่สามารถค้นหาศักยภาพบุคคลทำให้เราทราบถึง พรสวรรค์ จุดเด่น จุดด้อย ที่มีมาแต่กำเนิด ทราบถึงจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่แท้จริงรูปแบบการรับรู้สื่อสารที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดและยังสามารถวิเคราะห์ IQ EQ AQ และ CQ ได้อีกด้วย