ครอบครัวคุณป๋อ ณัฐวุฒิ คุณเอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ ให้เกียรติเป็นลูกค้า VIP นำครอบครัวและน้องภูดิศ เข้าร่วมทดสอบโปรแกรมการค้นหาศักยภาพสมองต้นกำเนิดของบุคคลด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ DMIT กับเราเพื่อให้น้องสามารถเรียนรู้ตามความถนัดและพรสวรรค์ของตนเองทำให้ก้าวเดินไปในอนาคตอย่างถูกทางและมีความสุขค่ะ