ครอบครัวคุณพาที สารสิน คุณปิติภัทร สารสิน และน้องดีดี ดช.พาพีร์ สารสิน ที่ให้เกียรติ์เป็นลูกค้า VIP เลือก สถาบันค้นหาและพัฒนาศักยภาพ Brain Scan ในการทดสอบการค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดในบุคคลครั้งนี้ค่ะ